Skip to main content

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Weefkring Hoorn.
Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. onze website kunt u doorgeven via onze contactpagina.

Weefkring Hoorn is zeer zorgvuldig met het opnemen van links naar andere websites. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

© 2010 - 2021 Weefkring Hoorn. Alle rechten voorbehouden

Volg ons!

Close

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!